V sodobni avtopralnici skrbimo za čistočo Vaših tovornih vozil z visokotlačnim in talnim pranjem ter pranjem z aktivno peno.